Regulamin - Godziny otwarcia!

REGULAMIN - GODZINY OTWARCIA!

DRODZY KLIENCI, CHWILOWO NIE DZIAŁA PAYPAL 

WYSYŁKA ZAMÓWIENIA W CIĄGU 24 GODZIN.


Poniedziałek  08:30 - 18:00

Wtorek  08:30 - 18:00

Środa   08:30 - 18:00

Czwartek  08:30 - 18:00

Piątek 08:30 - 18:00

Sobota 13:00 - 18:00

Niedziela  13:00 - 20:00


Poza podanymi godzinami proszę o kontakt mailowy (clipulka74@gmail.com),
WhatsApp czy przez SMS (+48 796 175 018).


REGULAMIN

1. SPRZEDAWCA - DIMA SZYBAŁOWICZ, PRZEDSIĘBIORCA PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ "SPINKI DO MOTORYZACJI DZMITRY SHYBALOVICH", WPISANY DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI I PROWADZENIA CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NIP 966-213-38-74, NR REGON 384549151, NADAWKI 1-7, 16-010 WASILKÓW

2 . SKLEP INTERNETOWY CLIPULKA.COM PROWADZONY PRZEZ SPRZEDAWCĘ POD ADRESEM  HTTPS://CLIPULKA.COM/

3. ZAMÓWIENIA ZA POŚREDNICTWEM CLIPULKA.COM MOŻNA SKŁADAĆ 24/7 GODZINY NA DOBĘ, PRZEZ CAŁY ROK.

4. W PRZYPADKU WYBRANIA PRZEZ KUPUJĄCEGO PŁATNOŚCI Z GÓRY, ZA ZAMÓWIENIE NALEŻY ZAPŁACIĆ W TERMINIE 3 DNI ROBOCZYCH OD ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

5. REGULAMIN JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ UMOWY SPRZEDAŻY ZAWIERANEJ Z KLIENTEM.

6. WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY JEST AKCEPTACJA REGULAMINU PRZEZ KLIENTA W TOKU SKŁADANIA ZAMÓWIENIA POPRZEZ ZAZNACZENIE ODPOWIEDNIEGO POLA W KOSZYKU.

7. KUPUJĄCY MOŻE ZAREJESTROWAĆ SIĘ W SKLEPIE TJ. ZAŁOŻYĆ W NIM KONTO LUB DOKONYWAĆ ZAKUPÓW BEZ REJESTRACJI POPRZEZ PODAWANIE SWOICH DANYCH PRZY KAŻDYM EWENTUALNYM ZAMÓWIENIU.

8. CENY PODANE W SKLEPIE SĄ CENAMI BRUTTO (ZAWIERAJĄ PODATEK VAT).

9. SKLEP ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY CEN, A TAKŻE WPROWADZANIA NOWYCH TOWARÓW DO OFERTY.

10. TOWARY DOSTĘPNE W SKLEPIE SĄ WOLNE OD WAD FIZYCZNYCH I PRAWNYCH.

11. REALIZACJA POPRAWNIE ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA ROZPOCZYNA SIĘ A DATĄ ZAKSIĘGOWANIA NALEŻNOŚCI NA RACHUNKU BANKOWYM SKLEPU I W GODZINACH OTWARCIA.

12. ZAMÓWIENIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE POD WARUNKIEM DOSTĘPNOŚCI TOWARU W MAGAZYNIE. JEDNAK ZE WZGLĘDU NA PROWADZONĄ SPRZEDAŻ DETALICZNĄ, HURTOWĄ ORAZ INTERNETOWĄ MOŻE SIĘ ZDARZYĆ, ŻE ZANIM NASTĄPI SYNCHRONIZACJA WSZYSTKICH WYMIENIONYCH ŹRÓDEŁ, W KTÓRYMŚ Z NICH ZAMAWIANY PRZEZ PAŃSTWA TOWAR SIĘ WYPRZEDA. TAKA SYTUACJA ZDARZA SIĘ BARDZO RZADKO. W PRZYPADKU TAKICH SYTUACJI BĘDĘ Z PAŃSTWEM KONTAKTOWAĆ.

13. DO WSZYSTKICH TRANSAKCJI DAŁĄCZONE PARAGONY LUB FAKTURĘ VAT. 

14. CAŁKOWITY CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA(WRAZ Z DOSTAWĄ) WYNOSI NA OGÓŁ OD 24H DO 6 DNI ROBOCZYCH - W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU METODY DOSTAWY.

15. Z TOWARU ZAKUPIONEGO W SKLEPIE MOŻNA ZREZYGNOWAĆ (ODSTĄPIĆ OD ZAWARCIA UMOWY) SKŁADAJĄC ODPOWIEDNIE OŚWIADCZENIE NA PIŚMIE W TERMINIE 14 DNI OD DNIA ODEBRANIA PRZESYŁKI POD WARUNKIEM, ŻE PRODUKT NIE BYŁ UŻYWANY ANI NIE ZOSTAŁ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZNISZCZONY. GWARANTUJE ZWROT KWOTY ODPOWIADAJĄCEJ WARTOŚCI PRODUKTU. PIENIĄDZE KLIENT OTRZYMUJE PRZELEWEM BANKOWYM DO 14 DNI (PROSZĘ PODAĆ NUMER KONTA). KOSZT DOSTAWY NIE PODLEGA ZWROTOWI, A KOSZT ZWROTU ZAWSZE PONOSI KUPUJĄCY ZA WYJĄTKIEM ZWROTU REKLAMACYJNEGO. ŻADNE PRZESYŁKI ODESŁANE PRZEZ KLIENTA ZA POBRANIEM NIE BĘDĄ PRZEZ NASZ SKLEP PRZYJMOWANE. (WZÓR NA TEJ STRONIE PONIŻEJ)

16. KUPUJĄCEMU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REKLAMACJI W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH: USZKODZENIA MECHANICZNEGO W WYNIKU NIEPRAWIDŁOWEGO TRANSPORTU, NIEZGODNOŚCI OTRZYMANEGO TOWARU Z ZAMÓWIENIEM LUB WAD FABRYCZNYCH TOWARU. (WZÓR NA TEJ STRONIE PONIŻEJ). SPRZEDAWCA ZASTRZEGA, ŻE RÓŻNICE DOTYCZĄCE ZDJĘĆ TOWARÓW, A WYNIKAJĄCE Z INDYWIDUALNYCH USTAWIEŃ KOMPUTERA DANEGO KLIENTA (KOLOR, PROPORCJE,A TAKŻE OD RÓŻNYCH DOSTAW) NIE MOGĄ BYĆ PODSTAWĄ DO REKLAMACJI TOWARU.

17. PRZY ODBIORZE PRZESYŁKI OD KURIERA, KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA CZY TOWAR DOTARŁ W STANIE NIENARUSZONYM. W RAZIE STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAŻĄDANIA SPISANIA PRZEZ KURIERA PROTOKOŁU SZKODOWEGO. KOPIĘ PROTOKOŁU, NAJLEPIEJ WRAZ ZE ZDJĘCIEM USZKODZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DO SKLEPU CLIPULKA74@GMAIL.COM.

18. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ KUPUJĄCEGO PODCZAS KORZYSTANIA ZE SKLEPU JEST SPRZEDAWCA.

19. DANE OSOBOWE KUPUJĄCEGO PRZETWARZANE SĄ NA PODSTAWIE UMOWY I W CELU JEJ REALIZACJI, ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (EU) O OCHRONIE DANYCH (RODO). SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ ZAWIERA POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAMIESZCZONA W SKLEPIE.


________________________________

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PROCESU REKRUTACJI

(ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 10 MAJA 2018 ROKU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ. USTAW Z 2018, POZ. 1000) ORAZ ZGODNIE Z

ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB

FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ

UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (RODO).